Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy jogszabályváltozás miatt az EMMA nyilvántartása 2007. január 1-jétől az eddigi formájában nem működik tovább, a munkaadóknak bejelentési kötelezettségüket az APEH felé kell teljesíteni. Minderről az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény rendelkezik, amely az adózás rendjéről szóló törvény 16. §-ába iktatva rendezi az új szabályokat. Eszerint a munkaadóknak 2007. január 1-jétől a munkaviszonyok létesítésének és megszűnésének tényét – egyéb adatok mellett – már az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé kell jelenteniük elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 

Felhívjuk munkaadó ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az EMMA rendszeréhez hozzáférést biztosító PIN-kód az APEH felé történő elektronikus bejelentésekhez nem használható.

 

Az eddig kiadott PIN-kód segítségével a munkaadók és a munkavállalók az EMMA rendszeréből a róluk tárolt adatokat a www.emma185.hu internetes oldalon változatlanul lekérdezhetik.

 

A 2007. január 1-jétől történő bejelentések további részleteiről szíveskedjenek az APEH regionális ügyfélszolgálatainál érdeklődni. 

 

Egyúttal tájékoztatjuk munkavállaló ügyfeleinket, hogy  - ügyfélkapun történt regisztráció birtokában - a munkaadó által bejelentett  aktuális biztosítási jogviszony lekérdezhető a kormányzati portál Taj-szolgáltatások menüponttal.

 

Budapest, 2008. március 26.