Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy jogszabályváltozás miatt az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) nyilvántartása 2007. január 1-jétől az addigiaktól eltérő formában működik tovább: a munkaadóknak, bejelentési kötelezettségüket , a NAV felé kell teljesíteniük. Minderről az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény rendelkezik, amely az adózás rendjéről szóló törvény 16. §-ába iktatva rendezi az új szabályokat. Eszerint a munkaadóknak 2007. január 1-jétől a munkaviszonyok létesítésének és megszűnésének tényét – egyéb adatok mellett – már az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé kell jelenteniük elektronikus úton, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Felhívjuk munkaadó ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az EMMA rendszeréhez hozzáférést biztosító PIN-kód a NAV felé történő elektronikus bejelentésekhez nem használható.

Az eddig kiadott PIN-kód segítségével a munkaadók és a munkavállalók az EMMA rendszeréből a róluk tárolt adatokat a www.emma185.hu internetes oldalon változatlanul lekérdezhetik.

A 2007. január 1-jétől történő bejelentések továbbii részleteiről a NAV regionális ügyfélszolgálatainál szíveskedjenek érdeklődni.

Egyúttal tájékoztatjuk munkavállaló ügyfeleinket, hogy - ügyfélkapun történt regisztráció birtokában - a munkaadó által bejelentett aktuális biztosítási jogviszony lekérdezhető a kormányzati portál Taj-szolgáltatások menüponttal.

Budapest, 2016. április 14.